En aquest blog trobareu una part de mi mateix a través d’una tria dels articles, conferències, fitxes per a catàlegs, intervencions relacionades amb l’art que he anat realitzant al llarg dels darrers vint anys. Sempre he considerat que si a l’ofici d’antiquari no li donem visibilitat, la nostra tasca queda silenciada.

A través d’aquesta plataforma aniré publicant comentaris i penjant tot allò que produeixi.