Analogies

Analogies

La paraula “analogia” ve del grec αναλογíα y significa comparació o relació entre raons o conceptes diversos. Por nosaltres, l’art és art, més enllà de l’espai i del temps, i és cert que hi ha una línia subtil que, com la tela d’aranya, associa unes obres amb d’altres. José Milicua, a qui dediquem l’exposició, buscava analogies de certes obres que estudiava, perquè sabia que la història de l’art és la història mateixa de la vida y que un objecte d’art sempre guarda al darrere una història que els singularitza. En definitiva, la història de l’art és la història de les analogies, de les línies subtils que uneixen unes obres amb d’altres.