ARTUR RAMON ART té una experiència de més de quaranta anys en l’expertesa d’obres d’art, segons un criteri ajustat a la realitat del mercat en cada moment. Ha assessorat i taxat diverses col·leccions públiques i privades del país i d’arreu, amb rigor i professionalitat contrastada.

TAXACIÓ EXPRÉS

Conscients de les necessitats actuals, oferim un servei eficaç d’assessorament i taxació exprés d’una sola obra.

TAXACIÓ DE COL·LECCIONS

També disposem d’un equip de documentalistes especialitzat en taxacions de col·leccions senceres. Els honoraris s’estableixen en funció del volum de feina que comporti la valoració, segons pressupost. Entenem que la feina del taxador és donar una orientació independent i justa, precisa i real del valor de cada obra, sense atendre al valor global de la col·lecció. Per això mai no basem els nostres honoraris en una part percentual del global de la col·lecció, sinó en la feina que comporta la seva valoració.

Per a més informació contacteu amb:

Artur Ramon i Navarro