Santilari

Josep Santilari i Pere Santilari, artistes representats en exclusiva per la galeria Artur Ramon Art, són un cas excepcional de bessons que comparteixen la mateixa manera de dibuixar i pintar. Les seves obres en petit format, realitzades amb una tècnica única d’habilitat i precisió extremes, sovint es confonen amb fotografies. Durant els darrers trenta anys la seva tasca ha abordat temes diversos de la història de l’art, entre els quals la natura morta, el nu femení i la vanitas. Els Santilari actualitzen aquests temes clàssics inserint en les seves obres comentaris subtils i aguts sobre la contemporaneïtat, i s’imposen en l’escena nacional i internacional com a mestres del realisme.

Josep Santilari, Like like like
Pere Santilari, Narcis and Eco
Josep Santilari, The artist. Glass with flowers
Josep Santilari, Self-portrait
Pere Santilari, J. Linard II
Pere Santilari, Deadly sins. Envy
Pere Santilari,Deadly Sins. Greed
Josep Santilari, Vanitas. The new Gods
Pere Santilari, Orchid
Josep Santilari, Girl with fruits
Pere Santilari, Glass with flowers I
Josep Santilari, Vanitas, oysters and champagne
Josep Santilari, Panettone and vanitas
Josep Santilari, Vanitas. Greed
Josep Santilari, Vanitas
Pere Santilari, Still life XLI
Pere Santilari, Still life XLVII
Josep Santilari, Marian sleeping II
Josep Santilari, Walnuts III