#elpaperdel’art

maig juliol 2014

Presentem una selecció de dibuixos des del final del segle XIX fins als nostres dies,
en el marc de l’exposició col·lectiva de 20 galeries i antiquaris de Barcelona.