Marià Fortuny

Idil·li, 1865

4 febrer – 30 març 2016

Idil·li, Marià Fortuny

Marià Fortuny
Reus, 1838 - Roma, 1874
Idil·li
1865
Aiguafort
P. 20 x 14,5 cm; Pp. 62 x 45 cm

Segona tirada (c. 1869) amb el títol “Idyle” i el “No 4”

Signat i datat “Fortuny / Roma 1865”

Estampilla “Fortuny” al marge inferior dret