Josep Cusachs

Genet, 1893

octubre 2011-gener 2012

Genet, Josep Cusachs

Josep Cusachs
Montpeller 1851 – Barcelona 1908
Genet
1893
Oli sobre tela
76 x 55,5 cm

Dedicat, signat i datat «A mi (…) amigo Pedro Llibre / J. Cusachs / 1893» a la part inferior esquerra

Quan vam adquirir aquest quadre, en una col·lecció privada de Barcelona, ens va atreure la qualitat esmaltada de l’obra, que respon als moments àlgids del pintor Josep Cusachs. També ens va seduir el tema, el retrat d’un genet de perfil, vestit amb elegància, que s’allunya de la temàtica militar tan repetida per l’autor. Més tard, en el procés de neteja, vam descobrir una dedicatòria que s’havia tapat (una pràctica habitual en els quadres dedicats quan es posen en venda, per la vergonya de mostrar que hom es desprèn d’una obra regalada): «A mi (… ) amigo Pedro Llibre», signat i datat el 1893.

Pere Llibre va ser un dels grans personatges de la societat civil de la Barcelona finisecular. El seu establiment situat a la cantonada del carrer Ferran (núm. 1) amb la Rambla era molt més que una pastisseria. Segons els anuncis de l’època, es definia de tres maneres diferents: com a «confitería», «confitería y objetos de arte» o bé «establecimiento de objetos artísticos de don Pedro Llibre». Pere Llibre fou un visionari d’allò que avui anomenem càtering, i la seva botiga va esdevenir un referent de la vida barcelonina al final del xix. Era un local d’entresòl i tres pisos, amb sales decorades de manera sumptuosa amb mobles, estàtues, gerros, quadres, tapissos i plantes. També s’hi oferien mobles japonesos, bronzes o sedes brodades, i en alguna ocasió es van organitzar exposicions específiques d’objectes japonesos. Pere Llibre va contribuir a enriquir les col·leccions d’art oriental del Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú. Sabem que el 1878 ja s’anunciava com a «Gran confitería Pedro Llibre. Muebles, bronces, reproducciones», i que el 1883 va ampliar el local. Llibre tenia una oferta plural que permetia comprar llaminadures per a les criatures, encarregar un lunch o adquirir una obra d’art. Pels volts de 1880 imperava la moda del japonisme, i la decoració de caràcter oriental donava prestigi als locals ubicats a prop del carrer Ferran, una de les artèries comercials més importants de la ciutat. Un testimoni que encara es manté d’aquella moda barcelonina del japonisme és el drac i les decoracions orientals realitzades el 1885 per Josep Vilaseca i Josep Lomas en una façana del pla de la Boqueria, a la cruïlla de la Rambla amb Cardenal Casañas, on hi havia la botiga del fabricant de paraigües Bruno Cuadros.

L’establiment de Pere Llibre va pertànyer en els primers decennis del vuit-cents a Josep Monclús, que va aconseguir situar-lo com un referent entre les pastisseries de Barcelona. Llibre ambicionava aquell local i no va parar fins que vers 1875 va aconseguir d’instal·lar-s’hi, i ja no el va deixar fins a la seva mort, el 1907. La burgesia de l’època el freqüentava, i formar part de la seva clientela era un signe de distinció. Josep Maria de Sagarra evoca aquest establiment a les seves memòries, quan recorda la seva tia Luisa de Contreras comprant llaminadures a Can Llibre quan els visitava.

En la nostra pintura el gran interrogant és si Cusachs retrata Pere Llibre com a genet o simplement li dedica el quadre. Quina relació van tenir Cusachs i Llibre? A l’edició de La Vanguardia del 4 d’octubre de 1888, en la secció de carreres de cavalls, es pot llegir: «Tercera carrera (Militar), a las tres, para jefes y oficiales de los Institutos montados que guarnecen los distritos de Valencia y Cataluña. Premio de la Dirección de Caballería (un objeto de arte) al primero; de don Pedro Llibre (ídem) al segundo; del Fomento (ídem) al tercero. Distancia 2500 metros». Per tant, la relació entre el pintor i el confiter es devia establir a través del món dels cavalls. El fet que el retratat sigui més jove que Pere Llibre el 1893 reforça la hipòtesi que es tracta del regal d’un quadre i no d’un retrat de Llibre.