Gran font

12 novembre 2014 - 14 març 2015

Gran font,

Gran font
Plata sobredaurada i cabochon amb esmalts
Diám. 41,3 cm; alt. 3 cm

Marca de l’orfebre; símbol magrana i sota aquesta les inicials “J. PEREZ”

Inscripcions: “José Perez / 1641” i “José Lopez 1875”