Moderna

La pintura moderna juga un paper destacat en l’activitat d’Artur Ramon Art. Som una referència en obres d’art català de finals del segle XIX i principis del segle XX. Durant els anys hem elaborat exposicions monogràfiques i col·lectives d’artistes de gran reconeixement com: Manolo Hugué, Roig Soler, Nicolau Raurich, Ramon Pichot, Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Anglada-Camarassa o Isidre Nonell.

A més, ha estat molt important la feina de recuperació d’artistes gairebé oblidats com Pere Daura, Ismael Smith, Josep Obiols, Pascual Capuz, Josep Simont, Pau Roig, i Ramon Rogent.

La casa combina la pintura catalana amb la de consagrats artistes internacionals com Serge Poliakoff, Henri Moore, Georges Valmier, Esteban Lisa, Baltasar Lobo i Antoni Clavé.

Alfred Stevens, Sur la plage
Eduardo Rosales, Retrato de Alessandro di Marco
Paisatge, Francisco Pradilla Ortiz
Nicolau Raurich, Fantasia de carnaval
Otto Fredrich Weber, El porto de la Selva