Pere Torné Esquius

Autoretrat

account_balanceMuseu Nacional d’Art de Catalunya
Autoretrato Pere Torné i Esquius | Artur Ramón
Pere Torné Esquius
Sant Martí de Provençals, 1879 - Flavancourt, 1936
Autoretrat
Oli sobre tela
190 x 90 cm

Signat “Torné Esquius” a la part inferior esquerra