Gabriel Puig Roda

Àrab, 1891

Àrab, Gabriel Puig Roda
Gabriel Puig Roda
Tírig,1865 - Vinaroz, 1919
Àrab
1891
Aquarel·la
54 x 37,5 cm

Dedicat i signat a la part inferior esquerra