Flandes

Història de la infància de Moisès, c. 1630

Història de la infància de Moisès, Flandes
Flandes
Història de la infància de Moisès
c. 1630
Brodat en policromia de sedes (pintura d'agulla)
70 x 223 cm

Tres escenes de la infància de Moisès:

A la part esquerra es representa el compliment de l’ordre del Faraó de llançar al riu a tots els fills homes dels israelites (llibre de l’Èxode).

Al centre, a la filla del faraó que al baixar al Nil a banyar-se amb les seves donzelles veu entre els joncs una cistella i mana a una de les seves donzelles a recollir-la (llibre de l’Èxode).

A la dreta, escena de tradició apòcrifa que presenta a la filla del faraó amb Moisés nen en braços que arrenca la corona del seu pare llançant-la.