Flandes

Història de la infància de Moisès, c. 1630

Flandes, Història de Moisès
Flandes
Història de la infància de Moisès
c. 1630
Brodat en policromia de sedes (pintura d'agulla)
70 x 223 cm

Tres escenes de la infància de Moisès:

A la part esquerra es representa el compliment de l’ordre del Faraó de llançar al riu a tots els fills homes dels israelites (llibre de l’Èxode).

Al centre, a la filla del faraó que al baixar al Nil a banyar-se amb les seves donzelles veu entre els joncs una cistella i mana a una de les seves donzelles a recollir-la (llibre de l’Èxode).

A la dreta, escena de tradició apòcrifa que presenta a la filla del faraó amb Moisés nen en braços que arrenca la corona del seu pare llançant-la.