Luca Giordano

La caiguda dels gegants, c. 1655

La caiguda dels gegants, Luca Giordano
Luca Giordano
Nàpols, 1634 - 1705
La caiguda dels gegants
c. 1655
Carbonet i sanguina
320 x 615 mm

Revers: estudis a ploma i sanguina