Joaquín Torres García

Lectura, c. 1898

account_balanceMuseum of Fine Arts, Boston
Lectura, Joaquín Torres García
Joaquín Torres García
Montevideo (Uruguai), 1874 - 1949
Lectura
c. 1898
Carbó
35 x 46 cm

Signat “J. Torres G.” a la part inferior esquerra