Alcora

Lleó atacant a un cavall, Final del segle XVIII

Alcora, Lleó atacant a un cavall
Alcora
Lleó atacant a un cavall
Final del segle XVIII
Ceràmica policromada
23 x 19 x 15 cm

Model de petites proporcions de l’escultor de l’Alcora Joaquín Ferrer (documentat a Alcora des de 1783 fins el 1789), segons model de Giambologna.

“R” a la base.