Jean-Baptiste Huynh

Mali. Portrait XXIV, 2003

Jean-Baptiste Huynh, Mali. Portrait XXIV
Jean-Baptiste Huynh
Châteauraux, 1966
Mali. Portrait XXIV
2003
Fotografia
45 x 45 cm

Prova a les sals de clorbromur d’argent

Exemplar 5/12

Al dors, segell en sec “JBH”