Fernando Llanos

Mare de Déu de la llet

Mare de Déu de la llet, Fernando Llanos
Fernando Llanos
ca.1480 - ca. 1510
Mare de Déu de la llet
Tempera i oli sobre fusta
Pintura: 52 x 38 cm; Marc: 63 x 49,5 cm

Marc original amb inscripció “[Mat]er : dei : mem[e]nto : mei : ave Regina”; en el inferior, “[Coelor]um : mater : regis : angelorum : o Maria”.

 

Bibliografia:
Gómez Frechina, José. Los Hernandos. Madrid 2011, rep. p. 119,fig. 52, p. 119-120