Martin-Guillaume Biennais

Taula de centre, Final del segle XVIII

Taula de centre, Martin-Guillaume Biennais
Martin-Guillaume Biennais
La Cochère, 1764 – París, 1843
Taula de centre
Final del segle XVIII
Bronze i escaiola
71 x 72 x 45 cm

Bronze cisellat, motllurat i daurat, adornat amb un tauler d’escaiola.