Antony Williams

Nu reclinat, Caroline, 1997

Antony Williams, Nu reclinat
Antony Williams
Kingston Surrey, 1964
Nu reclinat, Caroline
1997
Carbó sobre paper
84 x 117,5 cm

Dues fulls.

Signat part inferior dreta