Pere Gascó

Sant Romà, c. 1509

account_balanceMuseu Episcopal Vic
Sant Romà, Pere Gascó
Pere Gascó
Vic, ca. 1502/1505-1546
Sant Romà
c. 1509
Oli sobre taula
136 x 82 cm (amb marc 131 x 75 cm)

Retaule major de l’església parroquial de Sant Romà de Sau.

Datat entre abril 1509 i agost 1510. Obra contractada per Joan Gascó als obrers de l’església.