Doug & Mike Starn

Structure of Thought # 11, 2001

Doug & Mike Starn, Structure of Thought # 11
Doug & Mike Starn
New Jersey, 1961
Structure of Thought # 11
2001
Fotografia
101,6 x 86,36 cm

Impressió amb tinta MIS i Lysonic sobre paper Thai mulberry, paper gambi japonès i paper de seda amb cera, encàustica i barnis.

Signat i datat al revers