Flandes

Escena històrica, c. 1570-1643

Flandes, Escena històrica
Flandes
Escena històrica
c. 1570-1643
Tapís
342 x 390 cm

Anagrama corresponent a Jan II Raes (doc. 1570‑1643) i B B.