Castella

Taula o bufete, Segle XVII

Taula-bufete, Castilla segle xvii
Castella
Taula o bufete
Segle XVII
Noguera
77 x 112 x 71 cm

Fiadors rectes de ferro. Potes tornejades en forma de llentia.