Aragó

Tazza, Muel, finals segle XVI - principi segle XVII

Ceramica aragonesa, Tazza
Aragó
Tazza
Muel, finals segle XVI - principi segle XVII
Ceràmica
8,3 x 24 x 24 cm