Santilari

Josep Santilari i Pere Santilari, artistes representats en exclusiva per la galeria Artur Ramon Art, són un cas excepcional de bessons que comparteixen la mateixa manera de dibuixar i pintar. Les seves obres en petit format, realitzades amb una tècnica única d’habilitat i precisió extremes, sovint es confonen amb fotografies. Durant els darrers trenta anys la seva tasca ha abordat temes diversos de la història de l’art, entre els quals la natura morta, el nu femení i la vanitas. Els Santilari actualitzen aquests temes clàssics inserint en les seves obres comentaris subtils i aguts sobre la contemporaneïtat, i s’imposen en l’escena nacional i internacional com a mestres del realisme.

Like Like Like, Josep Santilari
Narcis i Eco, Pere Santilari
L’artista: vas amb flors, Josep Santilari
L’autoretrat, Josep Santilari
J. Linard II, Pere Santilari
Pecats capitals: l’enveja, Pere Santilari
El Gran Artista, Pere Santilari
Pecats capitals: l’avaricia, Pere Santilari
Vanitas: els nous Déus, Josep Santilari
Flors (Orquidies IV), Pere Santilari
Noia amb fruites, Josep Santilari
Vas amb flors I, Pere Santilari
Vanitas de l’avarícia, Josep Santilari
Vanitas, ostres i champagne, Josep Santilari
Panettone i vanitas, Josep Santilari
Vanitas “El diner II”, Josep Santilari
Bodegó XLI, Pere Santilari
Bodegó XLVII, Pere Santilari
Marian dormint II, Josep Santilari
Nous 3, Josep Santilari