Consulting

Artur Ramon Art ofereix un servei de taxacions i valoracions d’obres d’art.

Les valoracions es fan primer a través de fotografies, amb les quals es selecciona la idoneïtat de l’obra a ser estudiada. Després d’una visió en directe s’elabora un informe. En cas que no encaixi en la nostra línia, es suggerirà a un professional alternatiu que se’n faci càrrec.

En cas de col·leccions es faran taxacions amb els valors reals de mercat després d’una inspecció en directe de les obres. Els honoraris es fixaran en funció del volum de treball que representi el peritatge, mai com a percentatge del valor global de la col·lecció, mètode que no permet fixar objectivament el preu.

Vull taxar una obra